Alg, moss och lavbehandling med Grön-Fri

Vi är auktoriserade Grön-Fri entreprenörer.
Detta innebär att vi har god kunskap om de egenskaper och användningsföreskrifter som våra kemprodukter har.

Exempel på ytor där vi kan behandla påväxt
Målade och obehandlade material så som:
trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m

Bakgrund
Verksamt ämne i Grön-Fri är bensalkoniumklorid, en sk kvartär amoniumförening.
Det verksamma ämnet började användas som desinfektionsvätska inom sjukvården för ca 60 år sedan (tex Decivon) och finns fortfarande i vissa ögonsköljsvätskor, fotsalvor, nässpray etc.

Funktion
Cellväggarna hos mögel, bakterier, alger mm består av fettartade ämnen plus ämnen som gör cellvägarna negativt laddade. Det verksamma ämnet i Grön-Fri, bensalkoniumklorid, innehåller en fettlöslig del men har, till skillnad mot cellväggarna, en positiv laddning. Densalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen varvid de får “fel” polaritet och sprängs sönder. Behandlad påväxt dör omgående.

Garanti:
Nottab garanterar att den påväxt, alger, moss eller lav som blir behandlad med Grön-Fri avdödas.

Varaktighet
Påväxten dör och luckras upp efter en behandling med Grön-Fri. Denna process kan ta olika lång tid för olika underlag och sortens påväxt till slut är ytan fri från påväxt. Grön-Fri bryts ner ganska snabbt av t.ex. solljus, detta innebär liten påverkan på miljön. Effekten sitter dock i även när Grön-Fri brutits ner eftersom påväxten är avdödad och näringsämnen är neutraliserade. För att ny påväct skall etableras krävs det att nya förutsättningar hamnar på ytan. Erfarenhetsmässigt tar det upp till 3-4 år innan det börjar växa på ytorna igen.

Garantiåtagande
Kan man härleda att produkten inte fungerat så utgår ersättning med nya varor och ombehandling efter besiktning och överenskommelse, övriga omkostnader ersätts ej.

Referenser
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testat våra produkter med mycket gott resultat.

 

För att läsa mer om Grön-Fri besök den officiella hemsidan här.