Grön-Fri – Alg, moss och lavbehandlingsmedel

Hur fungerar Grön-Fri?
Cellväggarna hos bakterier, alger mm består av fettartade ämnen plus ämnen som gör cellväggarna negativt laddade. Det verksamma ämnet i Grön-Fri, bensalkoniumklorid, innehåller en fettlöslig del men har, till skillnad mot cellväggarna, med positiv laddning. Bensalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen varvid de får “fel” polaritet och sprängs sönder.

Är Grön-Fri farlig?
Ordet “Farlig” kan betyda så mycket. Ämnet har använts på operationssår i snart 50 år utan allvarliga biverkningar. Det har också släppts ut i naturen under samma långa tid utan att man kunnat visa några allvarliga skador. Om man med “farlig” menar att man kan dö av det vid normal användning så är svaret NEJ. Om man med “farlig” även inkluderar andra besvär så är också då svaret NEJ och det grundas på en lång erfarenhet av ämnet i många olika sammanhang. Dock måste man alltid måste var observant på MYCKET sällsynta verkningar t ex där kombinationseffekter (t ex synergism) av med andra ämnen. Särskilt bör man vara uppmärksam på kombinationer med kända allergiframkallande ämnen. Grön-Fri är i sig inte allergiframkallande men kan, teoretiskt sett, förstärka denna effekt hos andra ämnen.

Jag har en dricksvattenbrunn på gården. Kan Grön-Fri påverka vattnet?
I mycket olyckliga fall kan naturligvis medlet komma in i brunnen, dock att det på vägen hinner spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan på något sätt skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

Hur länge fungerar Grön-Fri?
Grön-Fri bryts främst ner av solljus (ultraviolett ljus) och denna nedbrytning går snabbare ju varmare det är. Det bryts också ner av vissa mikroorganismer. Effekten sitter i även när medlet brutits ner eftersom ytan är ren från sporer och näringsämnen och det tar en viss tid innan nya sporer och näringsämnen hinner nå ytan. Det går därför inte att säga någon exakt tid som gäller i alla sammanhang. Erfarenhetsmässigt tar det upp till 3 – 4 år innan det börjar växa på ytorna igen.

Kan man blanda Grön-Fri i färg?
Rekommenderas inte eftersom medlet kan påverka färgens målningsegenskaper. Det ger inte heller någon påtaglig effekt mot påväxt.

Vad är det för skillnad på Grön-Fri och Algtvätt?
Algtvätt innehåller hypoklorit vilket reagerar med organiskt material till svårnedbrytbara klorerade föreningar vilka är kända för att vara miljöfarliga. Hypoklorit är ett mycket effektivt medel men det ska reserveras för fall där inget annat hjälper och då användas av kvalificerad personal.

Hur påverkar det mina växter?
Alger är växter och meningen är att de ska påverkas. Troligen varierar känsligheten starkt mellan olika växter och därför bör man undvika att medlet kommer i kontakt med sådana växter man vill behålla. Grön-Fri påverkar klorofyllet på blommande blad, de blir vitprickiga om de träffas av sprutdimma.

Hur fort försvinner algerna?
De skiftar färg redan efter några dagar. Om man inte bearbetar ytan är beläggningen från algerna borta inom ett år.

Är det farligt om min hund slickar på en yta som behandlats med Grön-Fri?
De mängder som en hund kan få i sig genom att slicka på en yta är så små att hunden inte tar någon som helst skada av den.